Rychlý přehled významu 12 000 slov odborných, slangových i cizojazyčných

Význam slova chemie

Počet nalezených zmínek: 1    

chemie(pův. lučba) přír. věda zabýv. se složením, vlastnostmi a přeměnou látek v jiné
dělíme ji na organickou [uhlíku a vodíku] a anorganickou [neživé přírody], řešícísyntézu látek a reakce
chemii dále dělíme na: fyzikální, analytickou, nukleární a na biochemii
Chemie je všude kolem nás. Chemici musí znát základy všechchem. oborů a dbát šetrnosti k životn. prostředí, zejména při uplatňování chem. technologií.


Možná související slova

Slovo chemie se objevilo ještě zde:
alchymiestředověká experimentální/ spekulativní chemie, s řemeslnou výrobou
(spekulace = účelové úvahy/ činy k docílení prospěchu/ zisku)
koloidoznačení pro disperzní soustavu částic velikosti od 1 do 1000 nm [příp. 500 nm], nebo jde o látku jež tvoří heterogenní disperzní soustavu s uvedenou velikostíčástic. Jde o soustavu kde je látka ve formě malých částic rozptýlená v jiné látce
k. jsou viditelné v ultramikroskopu či elektronovém mikroskopu, ale ne vesvětelném mikroskopu
procházejí filtr. papírem ale ne membránou
difundují a sedimentují pomalu
jsou všudypřítomné [v těle, potravinách, mýdle ..]
z koloidní chemie vycházejí nanotechnologie
disperzí nanočástic stříbra vzniká k. stříbro, užívané jako léčivo [ničí bezkyslíkaté mikroorganizmy a laktobacily]
lučavka královskásměs kyseliny dusičné a chlorovodíkové v poměru 1:3 [rozpouští zlato aj.]
(lučba = starý název chemie [=slučování a ch. rozklad])
Lidový slovník pro chalupáře podle J. Knížka, upravil: P. Polomík. Stáhnout PDF verzi slovníku (5MB, verze 06.03.2019)


Diplomy, fonty a hry zdarma ke stažení - Katalog nekomerčních odkazů s pedagogickou tématikou
Epřehledy, rychlý přehled v nejrůznějších oborech - ITBlogček, rady a návody pro počítačové všeználky
Phaeriss, elektronická hudba zdarma k užití - Překlad písní, originální texty a české překlady písniček
Akordník, zpěvníček písní s akordy na kytaru

TOPlist